Diëtisten ZorgAccent

De diëtisten van ZorgAccent zijn specialisten op het gebied van voeding in relatie tot ziekte.
Wij bieden dieetbegeleiding bij onder andere:

 • Diabetes mellitus/ zwangerschapsdiabetes (koolhydraatbeperkt)
 • Ondergewicht/ ondervoeding, bijvoorbeeld bij kanker
 • Gebruik van drink- en sondevoeding
 • Maag-, lever- en darmproblemen, o.a. Prikkelbaar Darmsyndroom (FODMAP)
 • Verhoogd cholesterolgehalte en/ of bloeddruk
 • Slikklachten
 • Overgewicht
 • Voedselovergevoeligheid/-allergie, zoals lactose-intolerantie
 • Hartfalen
 • Coeliakie (glutenvrij)
 • COPD (longaandoening)
zorgaccent-dietisten

HAP Medisch Centrum Zuid: Wijnand Zeeuwstraat 26-104, 7462 DE Rijssen
Woonzorgcentrum het Stadskwartier: Watermolen 57, 7461 AZ  Rijssen
0900-0678

website: zorgaccent.nl/zorg-thuis/dietist
email:dietisten@zorgaccent.nl

Sytske Hilarius

Er zijn verschillende redenen, waardoor begeleiding van een (oncologisch) diëtist bij kanker gewenst kan zijn. Zo kunnen er door kanker voedingsproblemen zijn, zoals minder eetlust of problemen met slikken. Hierdoor kan het eten van voedsel wijzigen en/of verminderen met ongewenst gewichtsverlies en afname van kracht tot gevolg. Verder kunnen de behandelingen zoals chemotherapie en bestralingen problemen geven met het eten en drinken, zoals smaak- en reukverandering, pijnlijke mond, misselijkheid of diarree. Na de behandeling voor borstkanker kan sprake zijn van ongewenste gewichtstoename.

Mijn collega Stefanie Buikema en ik zijn werkzaam in Rijssen. Wij ondersteunen u graag met voorlichting en persoonlijke adviezen over een zo optimaal mogelijke voedingsinname bij kanker. Dit om de noodzakelijke behandelingen te kunnen doorstaan, schade door de behandelingen te beperken en het herstel hiervan zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook begeleiden wij u wanneer u, naast kanker, ook rekening moet houden met uw voeding vanwege andere ziekten (bijv. bij diabetes, hart- en vaatziekten en maag-darmproblemen).

Vanaf 2020 ben ik aangesloten bij de regionale werkgroep Oost van de LWDO Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). De LWDO is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend netwerk met oncologie als specifieke deskundigheid.

Maak een afspraak met een
van onze zorgverleners!