Oncologie Netwerk Rijssen

Oncologie Netwerk Rijssen bestaat uit diverse zorgverleners die samenwerken in de eerstelijns zorg in Rijssen en omstreken. Oncologische patiënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van de zorgverleners binnen ons netwerk.

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met kanker, verandert uw leven in een korte tijd vaak drastisch. U krijgt waarschijnlijk met meerdere zorgverleners te maken. Daarom is goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners belangrijk. De zorgverleners binnen Oncologie Netwerk Rijssen hebben ervaring in het behandelen en begeleiden van oncologische cliënten. De zorgverleners zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen, samen met u, alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd worden. Centraal staat de hulpvraag van de cliënt in de zorg- en hulpverlening. Behandeling vindt meestal plaats in de praktijk van de desbetreffende zorgverlener. Indien noodzakelijk kan zorg aan huis geboden worden.

Kwaliteit van de deelnemende zorgverleners

Iedere zorgverlener binnen Oncologie Netwerk Rijssen voldoet aan de kwaliteitseisen van de diverse overkoepelende beroepsorganisaties, zoals die bij de lancering van deze website werden vastgelegd. Waar van toepassing, staan de zorgverleners geregistreerd in het BIG-register of Kwaliteitsregister Paramedici.
Deze kwaliteitseisen worden jaarlijks getoetst en kunnen bij de zorgverlener of beroepsorganisatie worden opgevraagd.

‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

Oncologie Netwerk Rijssen

Multidisciplinair samenwerken

Oncologie Netwerk Rijssen is ontstaan omdat wij samenwerken met andere zorgverleners erg belangrijk vinden. Dit heet multidisciplinaire samenwerking. De zorgverleners uit ons netwerk kennen elkaar en bouwden wij een zeer goede band op. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kunnen we onderling snel informatie uitwisselen. Bent u ook bij een andere zorgverlener onder behandeling? Met uw toestemming sturen wij de gegevens uit ons onderzoek door. Zo werken we optimaal samen en weten we van elkaar wie wat doet.

Maak een afspraak met een
van onze zorgverleners!