Het ErgotherapieTeam

Wij zijn Rianne Strokap en Anja Scholten. We zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van (jong)volwassenen en ouderen.
Het ErgotherapieTeam biedt zorg op maat, in uw eigen omgeving en op de plek waar het probleem zich voordoet: in de thuissituatie of bijvoorbeeld op het werk. Hierbij is onze insteek: uitgaan van de mogelijkheden, rekening houden met de beperkingen.

Omdat iedere persoon uniek is, met eigen vragen en individuele omstandigheden, is elke behandeling maatwerk.

logo-het-ergotherapieteam-oncologie-netwerk-rijssen

Medisch Centrum Rijssen
Wijnand Zeeuwstraat 26-J
7462 DE Rijssen

Rianne: 06 – 8322 38 33
Anja:      06 – 8322 37 97

website: www.hetergotherapieteam.nl
email: info@hetergotherapieteam.nl

Anja Scholten & Rianne Strokap

Wanneer u bekend bent met oncologische problematiek, kan dat een enorme impact op uw dagelijks leven hebben, maar ook op dat van uw naasten. U kunt te maken krijgen met pijnklachten, vermoeidheid, problemen met uw concentratie of beperkt worden in uw bewegingsvrijheid.
Het ErgoTherapieTeam kan daarbij begeleiding bieden, in ieder stadium van oncologie. Ergotherapie kan worden toegepast tijdens behandelingen, herstel, maar ook palliatief en tijdens de terminale fase. We inventariseren de beperkingen, maar ook welke vaardigheden of activiteiten u graag (weer) zou willen uitvoeren.

Enkele voorbeelden:

  • strategieën aanleren (cognitieve problematiek)
  • omgaan met vermoeidheid en de energieverdeling
  • begeleiding van mantelzorger en/of thuiszorg
  • advies in hulpmiddelen en voorzieningen en begeleiding bij een eventuele aanvraag daarvan 

Ergotherapie richt zich op het effect van kanker op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Of u leert om te gaan met bijv. concentratie- of geheugenproblemen. Ook wordt gekeken naar bijv. uitgangshoudingen in zit, liggend of staand. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.

Maak een afspraak met een
van onze zorgverleners!